20-07-2023

Ontwerpbestemmingsplan Scheepmakerskwartier

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard maakt bekend dat zij het ontwerp bestemmingsplan ‘Scheepmakershaven 1 Oud-Beijerland’ met bijbehorende stukken ter inzage legt.   

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van Scheepmakershaven 1 in Oud-Beijerland. Het huidige winkelpand vervalt en maakt plaats voor 26 appartementen.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 20 juli tot en met woensdag 30 augustus 2023 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer NL.IMRO.1963.BPScheepmh1OBL22-ON01). Wilt u de stukken in het gemeentehuis of een servicepunt inzien, kunt u contact opnemen met de gemeente Hoeksche Waard.

De officiële publicatie kunt u lezen in het Kompas of op https://www.officielebekendmakingen.nl/.

Met vriendelijke groet,

Het projectteam van Scheepmakerskwartier